Gruppeopplegg uke 48 2017

Med utgangspunkt i tale på gudstjenesten 19.november – Kari Garthus

Talen finnes som vanlig på www.gudsmenighet.no

Tema: Om trosspråk og tilbedelse
Kari talte om erfaringer hun og gruppa har gjort gjennom opplegget med trosspråk. Hun forteller at hun da hun begynte å utforske sitt eget trosspråk, som er entusiastisk, ble det blant annet en sang ut av det. Dere som ikke var på gudstjenesten kan høre den i slutten av talen.

Bibeltekst: Kolosserbrevet 3.12-17
Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, 13 så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. 14 Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. 15 La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble én kropp. Og vær takknemlige! 16 La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. 17 Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår Far, ved ham.

Til samtale i gruppa:
✓ Les teksten sammen: Hva bet du deg mest merke i i teksten?
✓ Har du noe å be andre i menigheten om tilgivelse for – eller er der noen du må tilgi?
✓ Som Guds folk er vi blitt én kropp står det. Hvordan kan vi/du bidra til at kroppen lever i harmoni med seg sjøl?
✓ Les vers 17 og samtal om hva det som står der betyr i praksis.
✓ Hva talte mest til deg i sangen som ble sunget i slutten av talen?
✓ Sangen heter «Berør våre hjerter – berør våre liv». Kan du etter denne høsten med trosspråk si noe mer enn før om når du blir berørt eller møtt av Gud?

Gud velsigne dere og samtalen i gruppene!

2017-11-24T09:45:12+02:00