Vi tar utgangspunkt i talen fra Gudstjenesten 18.oktober av
Johannes Vålandsmyr tema: «Hverdagsmisjonær»

Sosialt felleskap: Menneske til menneske. (mat sosialt 30 min)
Hva har skjedd siden sist? Hva har vi å være takknemlige for?

Tilbedelse – OPP fokus: Menneske til Gud (15 min) I denne delen ønsker vi å vende fokuset bort fra oss selv og over på Gud. I noen grupper vil det være naturlig å lovsynge sammen, i andre ikke. Uansett er målet å takke og tilbe Ham for den han er, det han har gjort og gjør.  Det kan gjøres på flere måter, ved lovsang, ved bønn, eller lytte til musikk.  Her er det bare å være kreativ.

Til samtaledelen – INN – Gud til menneske (45min)

 1. Hva sitter du igjen med etter talen?
 2. Hva tenker du når du hører ordet «Hverdagsmisjonær», trenger vi det?
 3. Johannes snakker om små øyeblikk som kan brukes.
  Har du noen eksempler på øyeblikk du fikk som du brukte, eller ikke brukte?
 4. Kjente du deg igjen i fortellingen om dartklubben?
  Hvordan kan vi bli mer bevisst på at vi er menighet utenfor kirkebygget?
  Hva må vi jobbe med?
 5. Lignelsen om såmannen blir brukt. Les den sammen og del tanker. Lukas 8.4-15.
 6. Johannes snakket om praktiske tips for hva vi kan tenke i samtale:
  «Forberede jordsmonnet del 1»
  – det handler ikke om å overbevise
  – mennesker består av både tanker og følelser
  – alle har et verdensbilde
  – det handler ikke først og fremst om ord
  Drøft disse utsagnene.
 7. Forberede jordsmonnet del 2:
  – Å lytte seg til gode samtaler og relasjon
  – Undrende spørsmål
  -Del er erfaring og del liv.

Har dere erfaringer her?

Oss til verden- UT – (30 min)

Befor1 – er høyst aktuelt i forhold til denne talen.
Hvordan kan en se på nye muligheter ved å formidle tro, der vi er, til de vi møter?
Be for og med hverandre, om frimodighet til å dele tro J