Gruppeopplegg uke 50 2017

Med utgangspunkt i tale på gudstjenesten 10.desember – Svein Flaten

Talen finnes som vanlig på www.gudsmenighet.no

Om dere heller vil bruke kvelden til å prate rundt samtalen Knut hadde med Tina Ommundsen og Camilla Saga søndag 3.desember må dere gjerne gjøre det. Temaer der var: «Hjelp til å leve, hjelp til å dø».

Ønsker dere å bruke talen fra sist søndag kommer det forslag til samtalespørsmål her:

Tema: Om at Gud blei menneske og hva det betyr for oss

Bibeltekst: Johannes evangelium 1.1-14

I begynnelsen var Ordet.
Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud.

2 Han var i begynnelsen hos Gud.

3 Alt er blitt til ved ham,
uten ham er ikke noe blitt til.

Det som ble til
4 i ham, var liv,
og livet var menneskenes lys.

5 Lyset skinner i mørket,
og mørket har ikke overvunnet det.

6 Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. 7 Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. 8 Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.

9 Det sanne lys,
som lyser for hvert menneske,
kom nå til verden.

10 Han var i verden,
og verden er blitt til ved ham,
men verden kjente ham ikke.

11 Han kom til sitt eget,
og hans egne tok ikke imot ham.

12 Men alle som tok imot ham,
dem ga han rett til å bli Guds barn,
de som tror på hans navn.

13 De er ikke født av kjøtt og blod,
ikke av menneskers vilje
og ikke av manns vilje,
men av Gud.

14 Og Ordet ble menneske
og tok bolig iblant oss,
og vi så hans herlighet,
en herlighet som den enbårne Sønn
har fra sin Far,
full av nåde og sannhet.

Til samtale i gruppa:
✓ Les teksten sammen: Hva bet du deg mest merke i i teksten?
✓ Har dere eksempler å dele der dere har hindret Jesus i å komme inn i livet fordi vi ikke er ærlige om livet og følelsene våre?
✓ Hva kan vi lære av Jesus om sann og sunn åndelighet?
✓ Har dere eksempler å dele i gruppa om forsoning mellom deg og et annet menneske. Ikke utlevér andre, men du kan fortelle om hvordan du opplevde det.
✓ Opplever du tryggheten på at Gud ikke snur ansiktet sitt bort fra noe av det du er, gjør, tenker eller føler? Er du enig i at det er slik?

Gud velsigne dere og samtalen i gruppene!

2017-12-11T12:22:48+02:00