Julespesial!
Denne gangen har vi ingen tale som utgangspunkt,
men det vil bli et opplegg rettet mot julehøytiden vi nå skal inn i.

Tilbakemelding:

 • Før dere starter er det fint om dere tar en prat om dette:
 • Fint om dere kan gi noen konkrete tilbakemeldinger til gruppeleder om opplegg.
  Hva funke? Hva funker ikke så bra? Hva vil vi ha mere av?
  Er spørsmålene relevante?
 • Hva skjer med gruppa fremover? Hvor mange er vi? Er det tid for å tenke på en forandring? En eller to går sammen om å danne en ny gruppe? Hvordan kan vi bli flere? Hvordan kan vi inkludere nye inn i gruppene? Hva er status på vår gruppe inn i det nye året?

 

Sosialt felleskap: Menneske til menneske. (mat sosialt 30 min)
Hva har skjedd siden sist? Hva har vi å være takknemlige for? Del et juleminne.

Tilbedelse – OPP fokus: Menneske til Gud (15 min) I denne delen ønsker vi å vende fokuset bort fra oss selv og over på Gud. I noen grupper vil det være naturlig å lovsynge sammen, i andre ikke. Uansett er målet å takke og tilbe Ham for den han er, det han har gjort og gjør.  Det kan gjøres på flere måter, ved lovsang, ved bønn, eller lytte til musikk.  Her er det bare å være kreativ.

Til samtaledelen – INN – Gud til menneske (45min)

 

 1. Les juleevangeliet fra Lukas 2 i sammen. Del tanker dere har rundt denne fortellingen.
  – Hva betydde det at det kom en frelser for folket på denne tiden?
  – Se på fortellingen igjen ut i fra Maria perspektiv, hva tror dere hun tenkte? Og opplevde?
  – Hva med Josef? Gjeterne? Prøv å sett dere inn i deres situasjon.
 2. Del tanker rundt julebudskapet … Hva betyr dette for deg, i dag?
 3. Les lukas 4. 16-19
 4. Da Jesus kom til synagogen i sin egen hjemby Nasaret, ble han bedt om å lese ifra Skriften, og de rakte ham profeten Jesajas bokrull. Han rullet den ut til han kom til det 61. kapitlet og så leste han denne vidunderlige teksten: “Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige. Han har sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.”
 5. Hvilken tekst for Jesus å tale over! For denne profetien til Jesaja er en av de klareste og tydeligste profetier om Messias, om Frelseren som skulle komme, og om det verk han skulle utføre. Hva sier så Jesus om denne teksten? Uten tvil må tilhørerne i Nasaret ha blitt ganske forbløffet da de fikk høre Jesu tekstutlegging. For han sier kort og godt at det de nettopp hørte fra Jesaja, er blitt oppfylt mens de hørte på. Oppfyllelsen av profetien var skjedd. Han som Jesaja talte om, satt der i synagogen og talte til dem.
 6. Hvorfor kom Jesus?
 7. – Han skulle forkynne et gledesbudskap for fattige
  – Han skulle gi fanger frihet
  – Han skulle la blinde få synet igjen
  – Han skulle rope ut et nådens år fra Herren.

Samtale om disse fire punktene, umiddelbare tanker.
Hvordan ser dette ut i dag?
Hvis Jesus er vårt forbilde, og dette var grunnen til at han kom. Hvordan påvirker dette dine valg som Jesu etterfølger?

2 utfordringer

 1. Eget trosliv og relasjon til Gud.

I alt som skjer i førjulstida er det fort å glemme tiden med Gud.
Vil du sette av en tid der du alene lytter, ber, leser i bibelen, hører på lovsang.
(Det du helst må gjøre for å fokusere på Gud)

Bønneemner kan være: Nysgjerrig på å lære noe nytt om Gud? Har du forventing til at Gud vil gripe sterke inn i livet ditt, og i menigheten vår? Har for mye blitt rutine? Be om at troen din må vokse. Be om at du må finne din oppgave/tjeneste som samsvarer med dine gave, og gi deg glede. Be Gud om visdom til hvordan du kan prioritere rett fremover i forhold til deg selv, de rundt deg og de som ennå ikke har møtt Jesus.
Bestem dere nå for en tid, sett det inn i kalenderen, da er det større sjanse for at det blir gjennomført. Tar du utfordringen?

 

 1. Felleskap relasjon til andre. Oppmuntringsplanen
  Hva er det?
  Dette er et skriv vi har hatt i menigheten noen år og ønsker å trekke frem med ulike mellomrom.
  Felleskapet er viktig. Og mer enn noen gang blir vi utfordret på å holde nære gode relasjoner selv om vi nå må holde avstand. Oppmuntringsplanene viser en utfordring pr mnd om hvordan vi kan sette pris på hverandre, med helt enkle grep.Oppmuntringsplanen desember:
  Hvem vil du ringe i desember? Noen trenger å vite at de ikke er glemt.
  Hvem var den første du tenkte på?
  Bestem deg for en (eller flere) personer du skal ta en tlf til.

Oss til verden- UT(30 min)

 • Befor1
 • Utfording 1 om trosliv og bønn, kan også brukes her i fellesskap.

 

Ønsker alle en fredfull jul og et godt nytt år.
Beste hilsen Kari Garthus