Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 24.februar – Svein Flaten.
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no

Tema: Helbredelse – grøfter å falle i. Eller unngå å falle i 🙂
Talen fortsatte i samme spor som forrige søndag; om helbredelse og bønn for sjuke. Som på mange andre områder i livet er det når vi snakker om helbredelse mange grøfter å falle i. Målet med talen var å peke på noen av disse grøftene, og sette ord på dem, for at vi skal unngå å falle i dem. For jeg ønsker i alle fall ikke at mulighetene for å gjøre feil fører til at vi ikke lar noe så sentralt i bibelen som forbønn for sjuke være en naturlig del av menighets- og kristenlivet.

Noen bibelvers som blei brukt i talen:
Matteus 8.1-17
Så gikk Jesus ned fra fjellet, og store folkemengder fulgte ham. 2 Nå kom det en mann som var spedalsk. Han kastet seg ned for ham og sa: «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren.» 3 Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han. «Bli ren!» Og straks ble mannen renset for spedalskheten. 4 Men Jesus sa til ham: «Si ikke dette til noen, men gå og vis deg for presten og bær fram det offeret som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.»
5 Da Jesus gikk inn i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp. 6 «Herre», sa han, «tjenestegutten min ligger lam hjemme og har store smerter.» 7 Jesus sa: «Jeg skal komme og helbrede ham.» 8 Offiseren svarte: «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Men si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet. 9 For jeg står selv under kommando og har soldater under meg. Sier jeg til én: ‘Gå!’ så går han, og til en annen: ‘Kom!’ så kommer han, og til min tjener: ‘Gjør dette!’ så gjør han det.» 10 Jesus undret seg da han hørte dette, og han sa til dem som fulgte ham: «Sannelig, jeg sier dere: En slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. 11 Det sier jeg dere: Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. 12 Men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.» 13 Til offiseren sa Jesus: «Gå! Det skal skje, slik du trodde.» Og tjenestegutten ble frisk i samme stund.
14 Jesus kom hjem til Peter og så at svigermoren hans lå til sengs med feber. 15 Han rørte ved hånden hennes, og feberen slapp henne. Hun sto opp og stelte for ham.
16 Da det ble kveld, brakte de til ham mange som hadde onde ånder. Han drev åndene ut med et ord og helbredet alle som var syke. 17 Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja:
Han tok bort våre plager
og bar våre sykdommer.

Johannes evangelium 9.1-3
Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. 2 Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» 3 Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet. Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham.

Apostlenes gjerninger 10.38
Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham.

Her er noen spørsmål/stikkord som utgangspunkt for samtale:
✓ Det nevnes i talen i alle fall tre grøfter man kan falle i. Prat sammen om de. Har du vært nede i noen av grøftene?
✓ Hvilken rolle mener dere troen spiller når vi ber for sjuke?
✓ Les verset i apostlenes gjerninger 10.38 sammen. Hva tenker dere om det som står der? (Gjerne de andre bibelversene også hvis dere har tid og lyst)
✓ Hva tenker dere om det som ble sagt i talen om at å holde seg på Veien (følge Jesus) betyr at vi ber for sjuke?
✓  Tror dere at Gud vil helbrede alle som kommer til han?
✓ På slutten av talen ble det sagt at «vi må få en kultur og et miljø der det er naturlig å be for de som er sjuke». Opplever dere at vi har det? Hvis ikke, hva må til?
P.S: Det var fint å høre vitnesbyrd i gudstjenesten om at det bes for sjuke i gruppene. Og om bønnesvar!

 

Gud velsigne dere og lykke til med gruppesamlinga!