GRUPPEOPPLEGG VÅREN 2019 GUDS MENIGHET – UKE 12

Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 17. mars – Knut Sunde.
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no

Tema: Guds kjærlighet.
Knut prekte for oss om Guds kjærlighet som virker i oss og med oss. Som er til alle.
Om bredden og lengden og høyden og dybden i Guds kjærlighet. Som går over vår forstand, men som vi likevel kan kjenne og erfare.

 

Noen bibelvers som blei brukt i talen:
Efeserbrevet 3.17-19
17 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter
og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.
18 Må dere sammen med alle de hellige
bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden,
19 ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap.
Må dere bli fylt av hele Guds fylde!

Salme 103.11-12
11 Så høy som himmelen er over jorden,
så veldig er hans miskunn over dem som frykter ham.
12 Så langt som øst er fra vest,
tar han syndene våre bort fra oss.

Her er noen spørsmål/stikkord som utgangspunkt for samtale:

✓    Les versene i efeserbrevet sammen. Hva la du mest merke til? Hva er vanskelig å skjønne?
✓    Snakk også sammen om ting dere synes var fint eller utfordrende i talen til Knut.
✓Hva betyr det «å stå rotfestet og grunnfestet i (Guds) kjærlighet?
✓På hvilke måter kjenner eller erfarer du Guds kjærlighet? Og hva betyr den egentlig for deg?

 

 

Gud velsigne dere og lykke til med gruppesamlinga!

2019-03-18T15:28:57+00:00