GRUPPEOPPLEGG VÅREN 2019 GUDS MENIGHET – UKE 14

Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 24. mars – Svein Flaten.
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no

Tema: Hva om vi blei borte?
Hvis Guds Menighet Vegårshei plutselig blei borte, hvordan ville resten av bygda merke det? Ville de legge merke til det fordi det ikke var lys i vinduene på Huset lenger, eller var det andre måter de ville legge mer merke til det på?

Noen bibelvers som blei brukt i talen:
Lukas 4.18-19
18 Herrens Ånd er over meg,
for han har salvet meg
til å forkynne et godt budskap for fattige.
Han har sendt meg for å rope ut
at fanger skal få frihet
og blinde få synet igjen,
for å sette undertrykte fri
19 og rope ut et nådens år fra Herren.

Lukas 1.26-38
26 Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, 27 til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. 28 Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» 29 Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. 30 Men engelen sa til henne:
«Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.
31 Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,
og du skal gi ham navnet Jesus.
32 Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,
og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.
33 Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;
det skal ikke være ende på hans kongedømme.»
34 Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» 35 Engelen svarte:
«Den hellige ånd skal komme over deg,
og Den høyestes kraft skal overskygge deg.
Derfor skal barnet som blir født,
være hellig og kalles Guds Sønn.
36 Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. 37 For ingen ting er umulig for Gud.» 38 Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.

 

Her er noen spørsmål/stikkord som utgangspunkt for samtale:

✓ Hvordan tror dere folk som ikke har noen tilknytning til menigheten eller forsamlingshuset ville merket det hvis menigheten plutselig blei
borte?
✓  Hadde det spilt noen rolle for resten av bygda?
✓  Del sammen i gruppa om ting dere ønsker å gjøre/være for andre på Vegårshei. Ting du kanskje ikke har våget å sette i gang ennå, eller
ikke helt vet åssen du skal gjøre.
✓  Hva var det i talen som utfordret, provoserte eller inspirerte deg?
✓  Når vi leser om Jesu liv og gjerning ser det ut som han var spesielt opptatt av de som var sjuke, undertrykte, utestengt og fattige (Lukas 4.18-19). Er det noe dere som gruppa kan gjøre sammen for noen som trenger dere? Dere må gjerne be sammen om det også.

Gud velsigne dere og lykke til med gruppesamlinga!

2019-03-29T13:25:38+00:00