Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 28.april – Knut Sunde.
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no

Tema: Om å være menighet for hverandre.
Knut holdt en inspirerende tale om det som er en av hensiktene våre; fellesskap. Vi ble oppmuntrer til å være menighet for hverandre. Han delte om åssen noen mennesker hadde betydd mye for han i ulike perioder i livet. Han oppmuntra oss også til å være der for hverandre, hjelpe hverandre med ting vi sliter med; synd… og andre ting.
Samtidig som vi kan «Se på Jesus»; feste blikket på Han, som det står i bibelversene vi leste sammen. La oss inspirere av Jesus og veien han gikk for oss, og hente styrke og tilgivelse hos Jesus.

Noen bibelvers som blei brukt i talen:
Brevet til hebreerne 12.1-3
Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, 2 med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. 3 Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. 4 I kampen mot synden har dere ennå ikke gjort slik motstand at det kostet blod.

Brevet til hebreerne 10.23-25
23 La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet, er trofast. 24 La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. 25 Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.

Her er noen spørsmål/stikkord som utgangspunkt for samtale:

✓ Les de to bibelavsnittene sammen. Hva la du mest merke til?
✓ Hva ellers i talen var det som utfordret, provoserte eller inspirerte deg?
✓ Kanskje dere har snakket om det i gruppa tidligere, men hvis ikke kan dere dele med hverandre personer som har betydd noe spesielt for    dere med tanke på tro og livet som kristen. Noen dere bør takke, eller takke Gud for?
✓ Slike personer er i alle fall gode å ha. Knut kalte det «åndelige foreldre». Kanskje det høres litt voldsom ut, men i alle fall; er det noen du kan bety noe for nå? Ungdommer eller voksne i menigheten og ellers i bygda.
✓ Hvordan opplever dere fellesskapet i menigheten? Er det noe dere kan gjøre for at det skal bli bedre?

 

Gud velsigne dere og lykke til med gruppesamlinga!