Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 1.januar – Svein Flaten
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no

Tema: La Kristi ord få rikelig rom.
1.nyttårsdag er dagen for forsetter og ting som skal tas tak i og gjøres noe med i det nye året. Altfor ofte ender de ut i ingenting, annet enn nederlag og troen på at «det ikke nytter».
Talen var om et vers i bibelen som også ofte gir oss dårlig samvittighet og følelsen av at man ikke får det til:

Kolosserne 3.16:
La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

Hensikten var ikke å skape nederlagsstemning på årets første dag. Men vi så på hva ordene i denne enkle men viktige oppfordringa betyr, og folk ble utfordret på åssen «Kristi ord» kan få større plass både i livene til hver enkelt og i menigheten.

 

Her er noen spørsmål/stikkord som utgangspunkt for samtale:
✓ I ei livsnær gruppe er det vel plass for å dele bibelvanene med hverandre. Start samtalerunden med det. Kanskje er der noen tips dere kan dele med hverandre.
Stikkord kan være:
– hvor mye rom synes du bibelen/Kristi ord får i livet ditt i dag?
– har du en fast tid du leser i bibelen?
– Har bibelen en fast plass i heimen din?
✓ Oppdaget dere noe nytt i kolosserbrevet 3.16 gjennom å høre talen?
✓ Hva kan gjøres for at bibelen skal får rikelig rom i livet ditt?
✓ Hva kan gjøres for at bibelen skal få rikelig rom i menigheten/fellesskapet? (Kom gjerne med tips til pastorene f.eks)

 

Gud velsigne dere i det nye året i gruppa!