Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 5.mai – Åshild S. Lindtveit.
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no

Tema: Hvor er du?
Talen tar utgangspunkt i ei gammel fortelling. Om et «menneske som var profet»; Elia. Ei fortelling vi kan kjenne oss igjen i og som har mye å si oss.
Talen handler om å ta på alvor hvor vi er i livet akkurat nå? Ordet «livsforsoning» blir brukt. Om å forsone seg med at ting ikke blir som vi har tenkt. Om å innse at noen ganger er det slik at «du blir aldri mer den samme».
Det handler også om forholdet vårt til Gud, om å være ærlige med Gud. Om å våge å være i stillheten, om å la Gud slippe til, om å slippe taket og la Gud overta…

1.Kongebok 19.9-15a (for å forstå sammenhengen bedre kan dere godt lese helt fra v.1)
9 Der gikk han inn i en hule og sov der om natten.
Da kom Herrens ord til ham, og det lød så: «Hvorfor er du her, Elia?» 10 Han svarte: «Jeg har vist brennende iver for Herren, hærskarenes Gud. For israelittene har forlatt din pakt, dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet.» 11 Da sa Herren: «Gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi!» Foran Herren kom en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. 12 Etter jordskjelvet en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden – lyden av skjør stillhet. 13 Da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg i huleåpningen.
Da lød det en stemme som sa: «Hvorfor er du her, Elia?» 14 Han svarte: «Jeg har vist brennende iver for Herren, hærskarenes Gud. For israelittene har forlatt din pakt. Dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet.» 15 Da sa Herren til ham: «Gå tilbake den veien du kom,

Her er noen spørsmål/stikkord som utgangspunkt for samtale:

✓Les teksten sammen. Kjenner dere dere igjen i noe her?
✓ Snakk sammen om setningen «Elia var et menneske som var profet».
✓ Husker du på å være menneske midt i alt du driver med?
✓ Ordet «livsforsoning» blir brukt i talen. Har dere erfaring med at livet ikke blei helt som dere hadde tenkt? Kan det være godt for deg  også å si at «jeg blir aldri mer den samme»?
✓ Har du eksempler på lettvinte løsninger du er blitt servert på utfordringer i livet ditt?
✓ «Lyden av skjør stillhet» er et fint uttrykk. Hvordan opplever du lyden av skjør stillhet?

Gud velsigne dere og lykke til med gruppesamlinga!