Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 26.mai – Knut Sunde.
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no

Tema: Bibelen Guds ord. Bibelen er tema for talen. Knut fortalte bruk av bibelen og synet på den i menighetens første tid. Men mest handler det om hvordan vi ser på bibelen og bruker det i menighet og hverdag.

Bibelvers:
Matteus 4.4: Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»
Kolosserne 3.16: La Kristi ord få rikelig rom hos dere!
Salme 119.105: Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.

Her er noen spørsmål/stikkord som utgangspunkt for samtale:
✓ Hva sitter dere igjen med av tanker og spørsmål etter å ha hørt talen?
✓ Les sammen Matteus 4.4. Samtal om verset. Hvilke tanker og følelser vekker det i dere?
✓ Bibelen kalles ofte for Guds ord. Det sies i talen også. Har dere eksempler på misbruk av bibelen som dere kan dele med hverandre?
✓ Gruppene blei i starten av året oppfordret til å komme med tips om hva som kan gjøres for at bibelen skal få «rikelig rom» i menigheten. Noen har kommet med noen spennende tanker men vi tar gjerne imot mer!

Gud velsigne dere i det nye året i gruppa!