GRUPPEOPPLEGG VÅREN 2019 GUDS MENIGHET – UKE 24

Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 12.juni – Svein Flaten
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no

Tema: Herre, lær oss å be.
Som temaet antyder handlet talen om bønn. Om bønn som en invitasjon til fellesskap med Gud. Om hvordan bønn ikke minst er for de hjelpeløse, og hvordan følelsen av hjelpeløshet leder oss til å be. Til å lukke Jesus inn så han får bruke sine krefter.
Siste del av talen handlet om tanker rundt bønn i menigheten vår.

Bibelvers brukt i talen:
Johannes åpenbaring 3.20
Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.
Salme 102.18 (diverse oversettelser)
1930-ov: Han har vendt sig til de hjelpeløses bønn, og han har ikke foraktet deres bønn.
1978-ov: Han hører på de elendiges bønn og ringeakter dem ikke.
2011-ov: Han lytter når den nakne ber, han forakter ikke deres bønn..

Her er noen spørsmål/stikkord som utgangspunkt for samtale:
✓ Hva sitter dere igjen med av tanker og spørsmål etter å ha hørt talen?
✓ Hva tenker dere om det som ble sagt om at Johannes åpenbaring er ett nøkkelvers når det gjelder bønn?
✓ Er det deres erfaring at det er sånn? Del eventuelt eksempler.
✓ Til dere som var på gudstjenesten; det ble vist et ikon som heter treenigheten (ikke så vanlig med ikoner på Huset) . Er det noen i gruppa  som har forhold til ikoner? Som opplever at de har noe å si dere?
✓ Har dere tanker om bønn i menigheten og/eller bruk av kapellet? Del med hverandre og gjerne med pastorer/lederskap hvis det er noe dere ønsker å bringe videre.
✓ Og ikke glem å be i gruppa. Vi minner om «be-for-1»

 

Gud velsigne dere i gruppefellesskapet!

2019-06-11T14:18:03+00:00