GRUPPEOPPLEGG VÅREN 2019 GUDS MENIGHET – UKE 4

Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 13.januar – Svein Flaten
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no

Tema: Arv og røtter.
Talen var i stor grad innledning til fokus i forkynnelsen i gudstjenestene og tema for samtale i gruppene utover våren og vinteren; hvem vi er som menighet og arven og røttene våre. Vi har som alle andre ei unik historie, og ingen andre er som oss. Det i seg sjøl gjør ikke verken bedre eller dårligere enn andre, men det er noe vi må ta hensyn til. Vi har ei historie å lære av, på godt og vondt. Vi har en arv å forvalte og vi har røtter vi må kjenne til, og som gir oss næring.
Talen handler også om forholdet mellom tradisjon og fornyelse. Vi ønsker å leve i fornyelse, men vi må la det gå hånd i hånd med å ta vare på arven og røttene våre.
Peter Halldorf siteres i talen på noe han sier om tradisjon: Tradisjon = Garantien for at en tro bevarer forbindelsene med røttene sine.

Apostlenes gjerninger 3.1-21
Peter og Johannes gikk en dag opp til tempelet, til ettermiddagsbønnen ved den niende time. 2 Da kom noen bærende på en mann som hadde vært lam helt fra mors liv. Hver dag satte de ham ned ved den tempelporten som kalles Fagerporten, så han kunne tigge om gaver fra dem som gikk inn på tempelplassen. 3 Da han så Peter og Johannes som var på vei inn, ba han om en gave. 4 De så fast på ham, og Peter sa: «Se på oss!» 5 Han gjorde det og håpet de ville gi ham noe. 6 Men Peter sa: «Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, vil jeg gi deg. I Jesu Kristi nasareerens navn: Reis deg og gå!» 7 Og han grep ham i høyre hånd og reiste ham opp. Straks fikk han styrke i føttene og anklene, 8 han sprang opp, sto på føttene og begynte å gå omkring. Han fulgte dem inn på tempelplassen, hvor han snart gikk, snart sprang, mens han sang og priste Gud. 9 Og alle så hvordan han gikk omkring og lovpriste Gud. 10 De kjente ham igjen og visste at det var han som pleide å sitte ved Fagerporten og tigge om gaver, og de ble slått av undring og forferdelse over det som hadde hendt ham.
11 Mannen holdt seg nær til Peter og Johannes, og fulle av undring stimlet hele folket sammen rundt dem i Salomos søylehall. 12 Da Peter så det, begynte han å tale til folket:
«Israelitter, hvorfor er dere forundret over dette? Hvorfor stirrer dere på oss som om det var vår egen kraft eller fromhet som gjorde at denne mannen kan gå? 13 Nei, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus. Dere utleverte ham og fornektet ham for Pilatus, som hadde besluttet å gi ham fri. 14 Dere fornektet Den hellige og rettferdige og ba om å få løslatt en morder. 15 Men livets opphavsmann drepte dere, han som Gud reiste opp fra de døde, det er vi vitner om. 16 Ved troen på Jesu navn har dette skjedd, for det navnet har gitt styrke til denne mannen som dere både ser og kjenner. Den tro vi får gjennom dette navnet, har gitt mannen full førlighet igjen, slik dere alle kan se. 17 Jeg vet nok, brødre, at dere handlet i uvitenhet, akkurat som rådsherrene deres. 18 Men slik oppfylte Gud det han hadde latt alle profetene forkynne på forhånd, at hans Messias skulle lide. 19 Angre derfor og vend om, så syndene deres blir strøket ut. 20 Da skal det komme tider med lindring fra Herren, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus. 21 Han må være i himmelen til tiden kommer da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn.

 

Her er noen spørsmål/stikkord som utgangspunkt for samtale:
✓ Hvor godt kjenner du historia til menighetens første tid?
✓ Hvilke deler av arven vår og røttene våre mener dere det er spesielt viktig av vi tar vare på, eventuelt vekker til live igjen?
✓ Hva tenker dere om det Peter Halldorf (svensk forfatter) sier om tradisjon: Tradisjon = Garantien for at en tro bevarer forbindelsene med        røttene sine.
✓ Hvordan drømmer dere om at menigheten skal «se ut» i tida framover? Hva kan gruppa di bidra med for at det skal skje? Hva kan du               gjøre?
✓ Minner dere også om «Be for 1». Be sammen for de dere ber for og del med hverandre hvordan det går.

 

Gud velsigne dere og fellesskapet i gruppa!

2019-01-18T13:19:50+02:00