GRUPPEOPPLEGG VÅREN 2019 GUDS MENIGHET – UKE 6

Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 20.januar – Svein Flaten
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no

Tema: Fred med Gud.
Vi er i gang med å se på arven og røttene til menigheten. Som menighet har vi ei historie å lære av, på godt og vondt. Vi har en arv å forvalte og vi har røtter vi må kjenne til, og som gir oss næring.
Talen handlet om et uttrykk som blei mye brukt i menighetens første tid. Det er et sentralt tema i bibelen også, men snakker vi noe særlig om det nå for tida? Å ha «fred med Gud» var overskrifta på talen.

Noen bibelvers som blei brukt i talen:
Lukas 3.21-22
21 Hele folket lot seg nå døpe, og Jesus ble også døpt. Mens han sto og ba, åpnet himmelen seg, 22 Den hellige ånd kom ned over ham i skikkelse av en due, og en røst lød fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.»

2.Korinterbrev 5.14
For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at en er død for alle, derfor er de alle døde.

1.Johannes brev 3.16
Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så dkyldr også vi å gi vårt liv for våre søsken.

Romerne 8.1
Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus.

 

Her er noen spørsmål/stikkord som utgangspunkt for samtale:
✓ Hva betyr det å ha «fred med Gud»?
✓ Hvordan får man fred med Gud?
✓ Er det et uttrykk du bruker eller hører i dag?
✓ Hvilke tanker eller inntrykk sitter dere igjen med etter å ha hørt fortellinga om dama om blei helbredet? Hva gjorde at hun fikk oppleve å  ha fred med Gud? (Selv om hun muligens ikke brukte akkurat det uttrykket).
✓ Samtal om det som står i 2.Korinterbrev 5.14. Hva er det som «tvinger» eller driver dere i arbeidet i Guds rike?
Er det andre ting i talen dere heller har lyst og behov for å snakke om er punktene over bare til hjelp for dere som måtte trenge det.

 

Gud velsigne dere i det nye året i gruppa!

2019-01-30T14:43:14+02:00