Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 17.februar – Knut Sunde i samtale med Karen Margareth Torgersen og Torunn Vangstad.
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no

Tema: Helbredelse og bønn for sjuke.
Vi fortsetter å se på arven og røttene våre. De går tilbake til tida før menigheten blei stifta, og heilt tilbake til det vi leser om Jesus i det nye testamente.
Vi hørte om helbredelse i bibelen. Vi hørte lest fra boka «Det blåser på Heia» ei sterk historie om helbredelse her på Vegårshei. Og ikke minst fortalte Karen Margareth om livet sitt som er preget av smerte og sjukdom, men også hvordan hun opplever bønnesvar og at Gud er med henne i både tunge og gode dager.

Noen bibelvers som blei brukt i talen:
Matteus 8.1-17
Så gikk Jesus ned fra fjellet, og store folkemengder fulgte ham. 2 Nå kom det en mann som var spedalsk. Han kastet seg ned for ham og sa: «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren.» 3 Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han. «Bli ren!» Og straks ble mannen renset for spedalskheten. 4 Men Jesus sa til ham: «Si ikke dette til noen, men gå og vis deg for presten og bær fram det offeret som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.»
Offiseren i Kapernaum
5 Da Jesus gikk inn i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp. 6 «Herre», sa han, «tjenestegutten min ligger lam hjemme og har store smerter.» 7 Jesus sa: «Jeg skal komme og helbrede ham.» 8 Offiseren svarte: «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Men si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet. 9 For jeg står selv under kommando og har soldater under meg. Sier jeg til én: ‘Gå!’ så går han, og til en annen: ‘Kom!’ så kommer han, og til min tjener: ‘Gjør dette!’ så gjør han det.» 10 Jesus undret seg da han hørte dette, og han sa til dem som fulgte ham: «Sannelig, jeg sier dere: En slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. 11 Det sier jeg dere: Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. 12 Men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.» 13 Til offiseren sa Jesus: «Gå! Det skal skje, slik du trodde.» Og tjenestegutten ble frisk i samme stund.
14 Jesus kom hjem til Peter og så at svigermoren hans lå til sengs med feber. 15 Han rørte ved hånden hennes, og feberen slapp henne. Hun sto opp og stelte for ham.
16 Da det ble kveld, brakte de til ham mange som hadde onde ånder. Han drev åndene ut med et ord og helbredet alle som var syke. 17 Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja:
Han tok bort våre plager
og bar våre sykdommer.

Jakob 5.14-15
Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn.
15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.

 

Her er noen spørsmål/stikkord som utgangspunkt for samtale:
✓  Hvilke tanker sitter du med etter å ha hørt talen og samtalen?
✓  Del med hverandre erfaringer dere har med forbønn og helbredelse. Det kan for så vidt være gode og dårlige opplevelser, for som Knut sa i talen blir det også gjort og sagt ukloke ting i forbindelse med dette.
✓  Har noen i gruppa blitt helbreda, eller kjenner dere noen?
✓  Det er folk på Vegårshei som kan fortelle om helbredelse i dag også, men hvorfor er det ikke flere som blir helbreda?
✓  Vi minner om «be-for-1»….

 

Gud velsigne dere i det nye året i gruppa!