Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 1.mars – Svein Flaten.
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no og på Podbean.

Tema: Et nytt bud, del 2.
Talen har samme overskrift og fortsatte i samme spor som talen til forrige gruppesamling; et nytt bud. Budet var kort og greit: «Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere skal dere elske hverandre». Enkelt å huske. Krevende å leve etter. Så er det heller ikke snakk om hva som frelser oss, men om hva det handler om å følge Jesus. Denne gangen ser vi på Paulus sier. Han har mye på hjertet når det gjelder kristen etikk og livsførsel. Hvor henter han inspirasjon og argumenter fra i den han sier og skriver? Den gamle pakten, loven og budene – eller fra Jesu undervisning?

Bibelvers brukt i talen:
Efeserbrevet 4.31-32 + 5.1-3,
Slutt med all hardhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. 32 Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. 2 Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud. 3 Hor, all slags urenhet og grådighet må det ikke engang være tale om hos dere. Slikt sømmer seg ikke for hellige.
8 En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn!

Spørsmål som utgangspunkt for samtale:
✓ Hva gjorde mest inntrykk på deg i talen? Eller hva var du mest uenig i eller utfordra deg mest.
✓ Les sammen og snakk om avsnittet i Efeserbrevet 4.31 – 5.8 (gjerne hele avsnittet og ikke bare de utvalgte versene).
✓ Hva slags forhold har dere til Paulus og det han skriver? Oppleves han som den strenge og Jesus den «snille»?
✓ Hvordan kan vi vite hva «som sømmer seg» for kristne i ulike valg og situasjoner vi kommer opp i?
✓ Prat sammen om det som blei sagt om at en bedre spørsmål enn «er det synd å……» er å spørre «hva vil en etterfølger at Jesus gjøre?»

Ikke glem å bruke tid til å be for og med hverandre i gruppa – og for de dere ber for. Gud velsigne gruppekvelden!