Nå er det lenge siden gruppene i menigheten har vært samlet i heimene rundt om i bygda. Flere at gruppene har vært samlet på Teams eller lignende, og bålkvelder har jeg også hørt snakk om. Det er fint.

Og det som er enda bedre er at nå kan vi samles i hjemmene igjen! Ikke akkurat som før riktignok, man må følge smittevernreglene som blant annet krever en meters avstand til hverandre. Jeg har hørt om grupper som planlegger å komme i gang igjen før sommeren, og det vil jeg oppmuntre alle til å gjøre. Oppmuntre, ikke presse noen. Er du i ei risikogruppe eller av andre grunner ikke er klar for det ennå er det forståelse for det. Men det er fint om gruppene kommer i gang før sommeren så ikke pausa blir altfor lang. Enten det blir denne uka eller neste uke eller når det blir.

Dere har helt sikkert mye å snakke om og mye å dele. Hvis dere trenger noe i tillegg, legger jeg ut bibelteksten jeg brukte på minitalen under vandregudstjenesten på søndag. Den er hentet fra bibelleseplanen til menigheten som dere finner på heimesida og facebook.

Bibelavsnitt: Johannes 12.1-8

Jesus blir salvet i Betania
12 Seks dager før påske kom Jesus til Betania der Lasarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. 2 Der ble det holdt et festmåltid for ham. Marta vartet opp, og Lasarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. 3 Da kom Maria med et pund ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften. 4 Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham: 5 «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige?» 6 Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. 7 Men Jesus sa: «La henne være! Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. 8 De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.»

Spørsmål som utgangspunkt for samtale:
✓ Les avsnittet sammen. Hva stoppet du opp ved i det dere leste? Noe som var fint…noe som utfordra deg?
✓ Tenk deg at du var en av de som var der. Åssen ville du reagert på det Maria gjorde?
✓ Hva er det som gjør at vi kan være redde for å vise at Jesus er viktig for oss?
✓ Marta varta opp med et festmåltid for Jesus. Maria ofra det dyreste ho hadde på Jesus. I takknemlighet til han som hadde gitt broren deres livet tilbake. Hvordan kan vi vise vår takknemlighet til han som har gitt oss evig liv?

Gud velsigne dere når dere nå kommer sammen igjen!