Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 19.januar – Svein Flaten.
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no og på Podbean.

Tema: En ny pakt – del 2 (Gud gjør ikke forskjell på folk).
Vi har hørt tidligere i vinter åssen Jesus i selveste påskehøytiden innstifta en ny pakt. det tok lang tid for folk å skjønne at det faktisk var slik, og hva det innebar. I dag ser vi hva som måtte til for at Peter skulle forstå det. «Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk…» sa Peter. Det var mange år etter Jesu oppstandelse. Kanskje er det ting vi også synes er vanskelig å forstå? Og kan vi lære noe av Peter?

Bibelvers som ble brukt i talen:
Matteus 28-18-20Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Apostlenes gjerninger 10.9-35
Dagen etter, mens de var underveis og nærmet seg Jaffa, gikk Peter opp på taket for å be; det var ved den sjette time. 10 Han ble sulten og ville spise. Mens de holdt på å lage maten, kom han i ekstase. 11 Han så at himmelen hadde åpnet seg, og at noe dalte ned; det så ut som en stor duk som ble firt ned mot jorden etter de fire hjørnene. 12 I den var alle slags firbeinte dyr og krypdyr som lever på jorden, og alle slags fugler under himmelen. 13 Og en stemme sa til ham: «Stå opp, Peter, slakt og spis!» 14 Men Peter svarte: «Det kan jeg ikke, Herre! For jeg har aldri spist noe vanhellig og urent.» 15 For andre gang talte stemmen til ham: «Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent.» 16 Dette hendte tre ganger, og så ble duken tatt opp til himmelen igjen. 17 Mens Peter ennå var i villrede om hva dette synet skulle bety, kom utsendingene fra Kornelius. De hadde spurt seg fram til Simons hus og sto nå foran porten. 18 De ropte inn og spurte om Simon med tilnavnet Peter var gjest der. 19 Peter tenkte fremdeles på synet da Ånden sa til ham: «Her er tre menn som spør etter deg. 20 Skynd deg og gå ned; du skal følge med dem uten å nøle, for jeg har sendt dem.» 21 Peter gikk ned til mennene og sa: «Det er meg dere spør etter. Hvorfor er dere kommet hit?» 22 De svarte: «Vi er sendt av offiseren Kornelius, en rettskaffen og gudfryktig mann som hele det jødiske folk har bare godt å si om. Han har fått et budskap fra en hellig engel som sa at han skulle hente deg hjem til seg og høre hva du har å si.» 23 Så ba Peter dem inn og lot dem bo der som gjester.
Neste dag ga han seg i vei sammen med dem, og noen av brødrene fra Jaffa fulgte med. 24 Dagen etter nådde de Cæsarea. Kornelius ventet dem og hadde bedt sammen sine slektninger og nærmeste venner. 25 Da Peter skulle gå inn, kom Kornelius og møtte ham, kastet seg ned foran føttene hans og tilba ham. 26 Men Peter reiste ham opp og sa: «Reis deg, jeg er også bare et menneske.» 27 Peter snakket med ham mens de gikk inn, og han så at mange mennesker hadde kommet sammen. 28 Han sa til dem: «Dere vet at det ikke er tillatt for en jøde å omgås eller besøke noen fra et annet folk. Men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent. 29 Derfor kom jeg da jeg ble budsendt, uten å gjøre innvendinger. Men nå spør jeg: Hvorfor har dere sendt bud på meg?» 30 Kornelius sa da: «På denne tiden for tre dager siden, altså ved den niende time, var jeg hjemme og ba. Med ett sto en mann i lysende klær foran meg 31 og sa: ‘Kornelius, Gud har hørt din bønn og er blitt minnet om dine gaver til de fattige. 32 Send bud til Jaffa og be Simon med tilnavnet Peter komme hit. Han er gjest hos garveren Simon, som bor nede ved sjøen.’ 33 Med en gang sendte jeg bud etter deg, og det var godt at du kom. Nå er vi alle samlet for Guds ansikt og vil høre alt som Herren har pålagt deg å si.» 34 Da tok Peter til orde og sa: «Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, 35 men at han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter ham og gjør det som er rett.

Spørsmål som utgangspunkt for samtale:
✓ En temmelig lang «tekst» i dag. Dere må gjerne lese heile Ap.gj 10 sammen hvis dere har tid til det. Hva legger dere mest merke til? Hvilke spørsmål sitter dere igjen med?
✓ Gud gjorde noe med troen til Peter. Han korrigerte den og rettledet. Har dere eksempler på at Gud har talt til dere på lignende (eller helt andre) måter og ting di tro?
✓ Tror dere det samme nå som dere gjorde for 10 eller 20 år siden, eller har det vært en utvikling/endring i tren deres?
✓«Ransak» dere sjøl; når troen endres, hva er det som endrer den? Er det Gud, de du bor sammen med, jobber med, det du lar TV og sosiale medier fylle deg med, andre ting…?
✓ Det har vært mye snakk om «den gamle og den nye pakten» det siste halvåret. Hva sitter dere igjen med etter det dere har hørt og samtalene dere har hatt?

Ikke glem å bruke tid til å be for og med hverandre i gruppa – og for de dere ber for.

Gud velsigne dere i felleskap og samtale!