Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 26.januar – Svein Flaten.
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no og på Podbean.

Tema: Fra oppover til utover.
Tittelen gir ikke så mye meining så lenge den står aleine. Men hører du talen vil du forstå…
I den gamle pakten var måten man viste at man elsket Gud på å holde budene hans. Det er det mulig å gjøre uten å bry oss så mye om andre mennesker. Man kan gjøre det for å «ha det godt og rett med Gud». Slik at Gud vil behandle oss bra. altså i bunn og grunn for vår egen del. Med Jesus kom det noe nytt. En ny moral eller etikk, som ikke bare rettet seg oppover (mot Gud), men utover mot andre mennesker. Mot vår neste. Og Jesus sier at kjærlighet til andre mennesker er (minst) like viktig som å elske Gud. Og så handlet talen (igjen) en del om hvem som er vår neste.

Bibelvers brukt i talen:
2.Mosebok 20.2-3
Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset. 3 Du skal ikke ha andre guder enn meg.

v.5-6
Du skal ikke tilbe dem og ikke la deg lokke til å dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd når de hater meg, 6 men viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.

Josva 1.8
Denne loven skal du alltid ha på dine lepper. Les fra lovboken dag og natt, så du trofast følger alt det som er skrevet i den. Da skal du ha fremgang der du ferdes, og alt skal lykkes for deg.

Matteus 5.23-24
Om du bærer offergaven din fram til alteret og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, 24 så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din!

Matteus 22.35-40
Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve: 36 «Mester, hvilket bud er det største i loven?» 37 Han svarte: «‘ Du skal elske Herren din Gud av hele
ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ 38 Dette er det største og første budet. 39 Men det andre er like stort: ‘ Du skal elske din neste som deg selv.’ 40 På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Lukas 10.25-29
Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» 26 «Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hvordan leser du?» 27 Han svarte: « Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» 28 Da sa Jesus: «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» 29 Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus: «Hvem er så min neste?»

Lukas 10.36
Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere?»

Spørsmål som utgangspunkt for samtale:
✓ Hva gjorde mest inntrykk på deg i talen? Eller hva var du mest uenig i eller utfordra deg mest.
✓ Les Josva 1.8 sammen. Hva tenker dere om dette løftet? Vil alt lykkes for oss om vi «leser fra lovboken dag og natt»?
✓ Hva gjør det med troen din om du skulle oppleve at løftet ikke holder? Kan det handle om at ikke alt i bibelen er sagt til oss…?
✓ Snakk sammen om uttrykkene horisontal og vertikal kjærlighet. Diskuter det som blei sagt om det i talen.

Ikke glem å bruke tid til å be for og med hverandre i gruppa – og for de dere ber for. Gud velsigne dere i felleskap og samtale!