Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 9.februar – Svein Flaten.
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no og på Podbean.

Tema: Et nytt bud.
Siste kvelden Jesus hadde med disiplene sine før han døde ga han de et nytt bud; «dere skal elske hverandre». Det var egentlig ikke noe nytt. Men det neste Jesus sa ga det et nytt innhold og en ny standard; «som jeg har elsket dere skal dere elske hverandre». Det ble også snakket om hva som er selve kjennetegnet på alle som følger Jesus og kaller han Herre.

Bibelvers brukt i talen:
Johannes 13.34-35
Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. 35 Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.»

2.Korinterbrev 5.14
For Kristi kjærlighet tvinger meg. Vi vet at én er død for alle, derfor er de alle døde».

Spørsmål som utgangspunkt for samtale:
✓ Hva gjorde mest inntrykk på deg i talen? Eller hva var du mest uenig i eller utfordra deg mest.
✓ Som det het på ungdomsskolen, drøft følgende sitat fra talen: «Dette nye budet skulle bli grunnlag og utgangspunkt for all etikk og moral i den nye pakten, som vi lever i. Det er standarden som all livsførsel blir målt opp mot for alle som kaller Jesus som Herre».
✓ Det blir sagt at kjennetegnet på alle som følger Jesus er at vi elsker som han elsket oss. hva vil dere si er det fremste kjennetegnet på Guds Menighet Vegårshei?
✓ Hva er det som driver deg til å være den du er og gjøre det du gjør?
✓ Mot slutten av talen blei det sagt noe om ordene «elske» og «kjærlighet». Hva forbinder du med disse ordene? Hvilket innhold gir Jesus de?
✓ Og heilt til slutt i talen blei det gitt ei oppfordring om å tenke over hva som hadde skjedd hvis det eneste vi hadde fra bibelen var dette budet fra Jesus. Nå er vi heldige og har heile bibelen, men har dere tenkt over det?

Ikke glem å bruke tid til å be for og med hverandre i gruppa – og for de dere ber for.
Gud velsigne dere i felleskap og samtale!