Velkommen til å starte året med gudstjeneste på Forsamlingshuset 1.nyttårsdag kl.16!

GlaSang blir med, Svein Flaten taler og vi feirer nattverd.