Vi har dessverre måtte avlyse gudstjenester og flere andre arrangementer nå i november. Dette for å støtte opp om den nasjonale dugnaden med å stanse smittespredning.

samlinger som er avlyst nå i desember er bl.a. NiTo, ÅpentHus, Speider, WeBaGo.

Når det gjelder grupper tar gruppeleder avgjørelse og det er mulig og samles på Forsamlingshuset.

Konfirmantsamlinger går som planlagt.