Korona INFO

Hvordan håndterer vi som menighet dette?

Her kommer et infoskriv knyttet til situasjonen vedrørende koronaviruset for Guds Menighet Vegårshei:

Vi i Guds menighet ønsker å være et fellesskap som viser samfunnsansvar og solidaritet i den situasjonen som nå er oppstått. I vår egen menighet har vi selv mennesker som vil være svært sårbare ved smitte, samtidig som det pågår en stor dugnad i samfunnet rundt oss for å demme opp videre utvikling.

Lederskapet i menigheten følger godt med på den aktuelle situasjonen og vil oppdatere medlemmene våre fortløpende. Vår gjeldende policy vil til enhver tid ligge på denne siden.
Hovedprinsippet i vår håndtering er at vi følger alle anbefalinger Folkehelseinstituttet (FHI) gir. Utover dette vil vi som menighet understreke at det kristne nestekjærlighetsprinsippet tilsier at vi strekker oss langt for å særlig ivareta sårbare grupper.

Policy per 12. mars 2020:
• Fra og med i dag, 12. mars, innstilles alle offentlige arrangementer i regi av Guds menighet i to uker, fram til og med 26.mars. Dette inkluderer alle gudstjenester og andre arrangementer i menighetens regi, samt planlagt utleie av lokalene.
Lokalene er ikke stengt for vasking😊
• Det er ingen restriksjoner på mindre samlinger i hjemmene, og smågrupper vil derfor gjennomføres som normalt. Vi er fremdeles en menighet selv vi ikke møtes alle sammen samme sted.

Vi anbefaler alle å følge med på www.fhi.no for oppdatert informasjon.

Mvh
Lederskapet