Du har kanskje vært med i en gruppe i menigheten før, eller ikke? Vi vil bare minne om at det er fortsatt mulighet for å bli med i en livsnær guppe.

Vi tror at grupper er en viktig del av menigheten vår. Og med tiden vi er i nå får vi merke det ekstra godt å kunne ha noen nære relasjoner.

Vi har et ønske om at gruppene i menigheten skal være en arena for livsnære samtaler, sosialt samvær, modning og vekst i kristenlivet. Gå fra kunnskap og kjennskap til vennskap i vår relasjon til andre og Gud. Derfor navnet livsnære grupper.

Gudstjenesten er storsamlingen for hele menigheten. Her kan det av og til være vanskelig å knytte nære og tette relasjoner. I en livsnær gruppe er dette annerledes. En kommer i nærkontakt og det er lettere å bli kjent.
Fellesskapet i gruppa handler om tilknytning og samspill. I dette fellesskapet kan vi ansvarliggjøre hverandre, speile oss mot hverandre og hjelpe hverandre til å leve i hverdagslivets utfordringer i tro og tvil.

Målet for gruppene er å vokse:
· Oppover i et dypere kjennskap til Gud
· Innover i varme relasjoner og et inkluderende fellesskap
· Utover slik at nye mennesker blir kjent med Jesus

Ønsker du å være med i en gruppe? Ta kontakt med Kari Garthus:

Mobil: 99 38 39 24    E-post: kari@gudsmenighet.no