Trenger du Julehjelp 2022?

Mange opplever å være i en vanskelig situasjon nå i desember. Vi tror det også kan gjelde noen i Vegårshei kommune.

Guds Menighet Vegårshei ønsker å gi noe julehjelp til enkeltpersoner, par eller familier med barn.

Trenger du noe økonomisk hjelp til mat, julepakker, klær, strømregning, husleie eller annen regning så kan det kanskje være noe vi kan hjelpe med.

Du må i tilfelle skrive en forholdsvis enkel søknad, men der du gjerne skriver litt om hva behovet er eller om det er spesielle regninger det gjelder. Skriv gjerne et kontonummer eller om du må ha det kontant.

Søknaden kan sendes på e-post til post@gudsmenighet.no eller leveres i postkasse på utsiden av Forsamlingshuset.

Søknadene vil bli behandlet i 2 omganger 14.12. eller 21.12. Søknadene behandles konfidensielt av en gruppe på 4 personer i menighetsledelse. Enkeltsøknader eller bevilgninger vil ikke bli offentliggjort noe sted. Det gis heller ikke noen begrunnelse for støtte eller manglende støtte.

Max støtte pr husstand vil være kr. 6000,-.

Trenger du å snakke med noen om dette kan pastor Knut Sunde kontaktes på SMS eller tlf 97004985.