Bønn før gudstjeneste

På hvert gudstjenesteteam er det en person som også har ansvar for å lede en bønnesamling i bønnerommet kl. 10.30. 

Her ber vi spesielt for gudstjenesten og legger både besøkende og de som medvirker i Guds hender - både før og gjennom gudstjenesten. 

Mulighet for inngang fra utsiden. Velkommen til samlingen.

Powered by Cornerstone