Kvinnenes internasjonale bønnedag

Velkommen til fellessamling i Vegårshei kirke.

Årets bønnetema

Palestina ble valgt som fokusområde for årets bønnedag allerede i 2017. I materialet de ga oss for over et år siden, ber de oss om å stå sammen med dem i bønn for fred og for kjærlighet og enhet i Kristus.

Siden da er konflikten i Midtøsten drastisk forverret. Den sikkerhetsmessige og humanitære situasjonen er ekstremt kritisk, og lidelsene enorme.

På årets bønnedag står vi sammen med våre søsken og roper til Gud om fred, rettferdighet, trøst og helbredelse i Midtøsten. Ja, vi ber om at vi i alle i sannhet må få vilje og kraft til å bære over med hverandre i kjærlighet.

Prosjektene vi støtter i 2024 arbeider for dialog og forsoning mellom palestinere og israelere, mellom kristne og muslimske palestinere, og med relasjonsbygging og disippelgjøring blant troende med muslimsk bakgrunn i Palestina.

Velkommen til å delta!

Les mer på arrangementets hjemmeside: https://norgeskristnerad.no/kvinnenes-internasjonale-bonnedag/

Over hele landet samles grupper lokalt, i et fellesskap av kristne kvinner som er både verdensvidt og gammelt.

Kvinner har drevet denne internasjonale bønnebevegelsen i over 130 år, og nå eksisterer den i 170 land. I år faller bønnedagen til 1. mars.

Hvert år får en ny gruppe kvinner fra et spesifikt sted i verden fortelle om sin situasjon, og både lede i bønn og be om forbønn, i dette store kristne fellesskapet. Det i seg selv er ganske unikt.

Bønnetema valgt før konflikteskalering.

Allerede 2017 ble Palestina valgt som fokusområde for årets bønnedag. Materialet er utarbeidet av en økumenisk gruppe palestinske kvinner, og er utarbeidet ut ifra deres situasjon slik den var før konflikten i Midtøsten eskalerte på grusomt vis fra og med 7.oktober i fjor.

De forteller oss at deres situasjon som en liten minoritet av kristne kvinner i de palestinske områdene allerede da var svært utfordrende og preget av ulike former for forfølgelse, frykt og konflikt. De lever tross alt i et område der tre religioner føler seg dypt forankret, og med en lang historie av vanskelige konflikter mellom både religiøse grupper og folkegrupper.

Midt i slike omstendigheter har de fokusert på tematikken hentet fra Ef 4,1-2: «Jeg bønnfaller dere … bær over med hverandre i kjærlighet.»

Katastrofalt forverret situasjon

Nå er situasjonen i Midtøsten katastrofalt forverret. Lidelsen er reell på begge sider av grensene. Traumene er dype og gamle, og nøden er stor. Særlig akutt er det nå for de mange palestinerne på Gaza og for de gjenværende israelske gislene. I tillegg står mange mennesker tilbake i stor sorg, frykt og fortvilelse på begge sider av grensene. Og mens verdenssamfunnet engasjerer seg i medlidenhet med de hjelpeløse som lider, ser vi samtidig at polarisering, hat og antisemittisme brer om seg i kjølvannet av konflikten.

Bønnene som er skrevet til bønnedagen om fred, rettferdighet og helbredelse, og at vi må «bære over med hverandre i kjærlighet» runger med en ny dybde og smerte.

Det er mange krefter som bryter ned, skiller og ødelegger akkurat nå. Også i og mellom våre egne menigheter her i Norge kjenner vi på kreftene.

Det er ikke lett å se klart når det stormer. Avmaktsfølelsen kan også føles overveldende.
Uansett kan vi alltid be. Uansett er vi alltid kalt til å bære hverandres byrder, elske hverandre og be om fred. Bønn er også handling.

Bønnens rolle og betydning

Som kristne må vi stå i et spenn der vi ikke alltid forstår oss på bønnens rolle og betydning i verden. Likevel tror jeg på at bønn utgjør forskjell. Bønnen har kraft til å mykne mitt hjerte overfor min neste og gi meg et større perspektiv. Jeg tror også at bønnen har kraft som strekker seg utover meg selv og når inn i virkeligheten jeg ber for.

Kvinnenes internasjonale bønnedag er en anledning til å bære våre søsken og alle som er offer for krig, terror og urettferdighet i Midtøsten nå i bønn. La oss rope til Gud på deres vegne og be om fred og rettferdighet, og om at Guds kjærlighet må helbrede der hvor det nå virker så bekmørkt.

Powered by Cornerstone