Vår venn i Gansu nærmer seg 85 år, men har fortsatt et varmt hjerte for å spre evangeliet (Mange kjenner til hvem vi snakker om, men for tiden er det ikke så lurt å nevne navn).
Det var kinesisk nyttår i februar, og da fikk hun besøk av bibelskolestudenter som var hjemme på ferie. «Jeg oppmuntret dem til å være ivrige i tjenesten, særlig med tanke på å nå de unge. Nye generasjoner må få kjenne Jesus!»
Selv deltar hun på digital gudstjeneste hver søndag og digital bibelundervisning hver onsdag. «Det betyr så mye å høre forkynnelse!» I de store byene er det gudstjenester i kirkene, men husmøter har de ikke lenger. Myndighetene er strengere enn før, nå også pga pandemien.
Hun avslutter telefonsamtalen med å si: «Så lenge jeg lever vil jeg tjene Gud!»
Guds Menighet Vegårshei er medlem i foreningen Silkeveien og på den måten har vi mulighet til å holde noe kontakt med våre venner og også støtte dem økonomisk.