I august/september starter vi opp med et nytt konfirmantår. Og er du 9.-klassing til høsten har du mulighet til å være sammen med gjengen som skal ha forberedelse i Guds Menighet Vegårshei. Vi har en god del medlemmer som vi regner med at blir med, men du har også mulighet om du ikke er medlem i menigheten. Vi setter heller ingen betingelse for at guttene eller jentene skal være døpt.

Selvfølgelig er det heller ikke noe krav om bestemt tro, men du må være villig til å høre hva Bibelen og den kristne tro er. Dette for at du selv kan ta dine valg.

Vår nye ungdomsarbeider, Knut Olav Vangstad, vil ha hovedansvar for konfirmantundervisningen og sammen med øvrig ansatte og frivillige håper vi på et år med mange fine samlinger. Weekender og turer hører også med. Den vanlige konfirmanttiden koster ikke noe, men turer og weekends vil ha en kostnad.

Ta kontakt med pastor Knut Sunde, tlf 97004985 (e-post: knut@gudsmenighet.no) for mer info eller påmelding.

(Bildet viser noen av årets konfirmanter under presentasjon på en gudstjeneste)