Følgende blir konfirmert i Guds Menighet søndag 12.9.: David Haugenes, Torkel Ormshammer, Andreas Aune, Amalie Oland, Martin Vangstad Bjørnholt, Marte Mo, Margrethe Bergan, Nora Skeimo, Magnus Oddvarson Eimhjellen Langan, Oda Henriksen, Mathilde Songedal.

Gudstjenesten er kun for familienes inviterte, men streames på menighetens Facebook side.