Fra død til liv.

Les:

Efeserne 2. 1-10

Og 2. kor 5. 17 og 18

“Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til! Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste.”

Lytt:

 

 

Spørsmål til refleksjon:

  1. Har dere opplevd at dere er annerledes på noen områder som kristen?
  2. Er det noe dere opplever at man må ta bort som kristen, og noe man bør begynne å gjøre? 

Be sammen:

  1. Be for de som ønsker det, legg gjerne hendene på  og be om at de skal bli fylt av den hellige ånd.
  2. Snakk sammen om hvordan vi kan tenke mer som Jesus. Hva kan hjelpe oss? 
  3. Om noen er syke, be for det. Gjerne med enkle ord. “Ber om at smerter skal forsvinne i Jesu navn.”