Les: Efeserne 2. 8- 10

Samtale: Hva handler den om?

BEGREPER: Hva er:

 • Nåde
 • Frelse
 • Tro
 • Handlinger
 • Guds verk
 • Gjerninger

 

Lytt: https://www.podbean.com/media/share/pb-mf2en-111d9ea

 

Spørsmål for refleksjon: 

 1. Hva er gratis i Guds rike?
 2. Må vi gjøre noe for å være kristen?
 3. Bør vi gjøre noe som kristen?
 4. Hva burde en kristen gjøre?
 5. Hvordan kan vi ligne på Jesus i morgen?
 6. Bestem dere or noe Jesuslikt som dere skal begynne med.