Velkommen til en spennende kveld på forsamlingshuset!
Søndag 23.februar framfører Lisbeth Jølstad Markusevangeliet. Lisbeth er en veldig god formidler, og framfører hele Markusevangeliet uten manus. Framføringa tar 1 time og 40 minutter. Den er i to avdelinger med ei pause midt i der du får kaffe og noe enkel bevertning.

 

Vi starter kl.19.00.
Gratis inngang – velkommen!