Les: Efeserne 2. 11-19

Lytt: https://www.podbean.com/media/share/pb-ntsit-111d0e5

Spørsmål til refleksjon

  1. Hvordan forholder vi oss til de delene av bibelen som er vanskelige å forstå?
  2. Hva tenker dere denne teksten handler om?
  3. Vers 17 sier: Han kom og forkynte det gode budskapet om fred både for dere som var langt borte, og for dem som var nær.
    Kan det å huske på at vi var dem som var langt borte, hjelpe oss i måten vi ser på ikke kristne?
  4. Hvem kan du være en Pastor Hudsen for? (gjøre noe som ikke er normalt, men Jesuslikt)
  5. Hvilke konkrete ting kan vi begynne å gjøre i hverdagen vår for å vise mennesker at vi (og Jesus) ikke distanserer oss fra dem, men nærmer oss dem med hva vi sier og gjør?
  6. Har dere noen historier der dette har skjedd, vær frimodig og del med hverandre.