Nå er det mulighet til å melde seg på eller å melde sin interesse for å bli konfirmant i 2023. I tillegg til samlinger hver 14. dag fra ca september til mai er det weekender, og turer og andre samlinger. Vi ønsker å gi de unge kjennskap til den kristne tro slik at de selv kan velge hva de ønsker for livet videre.

Menighetens ansatte og noen frivillige vil ha ansvar for undervisning og samlinger. Det inviteres til et informasjonsmøte i august, men send allerede nå en e-post eller SMS til pastor Knut så vil du kunne få et påmeldingsskjema. (knut@gudsmenighet.no eller 97004985)