Menigheten har avlyst gudstjenester og arrangementer fram mot jul. Dette for å være med på den nasjonale og også lokale dugnaden med å samles minst mulig i grupper innendørs.
Vi vil med jevne mellomrom legge ut både informasjon og forskjellige videoer til inspirasjon og oppmuntring nå i adventstida.
Når det gjelder de få arrangementene som har vært fram til nå har disse skjedd i trygge og forsvarlige former. Det er ført navneliste på frammøtte og vi har hatt så god kontroll på smittevern som vi har kunnet. Dette gjelder også julemessa sist lørdag. Etter samråd med kommuneledelsen har personer som vært i lokalene samtidig med senere bekreftede smittede, blitt kontaktet og bedt om å teste seg. Vi føler oss trygge på at alle er ivaretatt fram til nå, og vil også tilstrebe at dette skjer i tiden framover.
Som menighet håper vi på mest mulig “normale” tider framover mot jul og oppfordrer dere gjerne til å holde telefonkontakt med hverandre og lage hyggelige samlinger i hvert enkelt hjem.