Det innkalles til menighetsmøte tirsdag 30. juni kl 19.30 på Huset. Medlemmer kan få saksliste ved henvendelse til kontoret eller post@gudsmenighet.no. Du har også mulighet for å sende en SMS til 97004985 og vi får levert til deg.