Christian Brack og Anne Sollid Brack

Rwanda

Vi har i flere år vært med å støtte arbeidet og prosjektene som Anne Sollid Brack sammen med sin mann Christian Brack har startet og bygd opp. Anne er vegårsheiing og har vært tilknyttet Ungdom i Oppdrag (UIO) i mange år. I Rwanda var de sammen med andre om å bygge opp prosjekter som hjelper innbyggerne sosialt og praktisk. Et spennende nybrottsarbeid som menigheten gjennom flere år nå har støttet. Selv om Anne og Christian er i Norge nå fortsetter prosjektene og vi som menighet fortsetter å støtte.

Menigheten i Jingning, Gansu-provinsen, Kina

Guds Menighet Vegårshei har vennskapsmenighet i byen Jingning i Gansu-provinsen i Kina. Det var i denne byen Anne Skollenborg virket den siste delen av sin misjonstjeneste fra 1902 til 1938. I nyere tid møtte vi menigheten igjen ved besøk i 2004. Siden har vi vært med på finansiering av ny kirke og vi ønsker å støtte evangeliseringsarbeid i tilknytning til menigheten og distriktet rundt.

Jakobs Hus – La Vega

Jakobs Hus, eller La Vega som det heter lokalt, er et rehabiliteringsprosjekt menigheten har støttet i mange år. Til denne gården kommer unge gutter og jenter gjerne rett fra gata. På gården får de kjærlighet og hjelp, og lærer seg å leve “normale” liv. Fra vår menighet har bl.a. Svein Flaten og Stina Perea Valle flere år som misjonærer i Bogota, Colombia og vi har fortsatt god kontakt til våre venner der. Og vi fortsetter med støtte også økonomisk.