Misjonsarbeid 2018-02-28T10:03:48+00:00

Christian Brack og Anne Sollid Brack

Anne Sollid Brack og Christian Brack

Anne er vegårsheiing og har vært tilknyttet Ungdom i Oppdrag (UIO) i mange år. I Rwanda er de sammen med andre om å bytte opp prosjekter som hjelper innbyggerne sosialt og praktisk. Et spennende nybrottsarbeid som menigheten gjennom flere år nå har støttet.

Menigheten i Jingning, Kina

Guds Menighet Vegårshei har vennskapsmenighet i byen Jingning i Gansuprovinsen i Kina. Det var i denne byen Anne Skollenborg virket den siste delen av sin misjonstjeneste fra 1902 til 1938. I nyere tid møtte vi menigheten igjen ved besøk i 2004. Siden har vi vært med på finansiering av ny kirke og vi ønsker å støtte evangeliseringsarbeid i tilknytning til menigheten og distriktet rundt.

Jakobs Hus – La Vega

Jakobs Hus, eller La Vega som det heter lokalt, er et rehabiliteringsprosjekt menigheten har støttet i mange år. Til denne gården kommer unge gutter og jenter gjerne rett fra gata. På gården får de kjærlighet og hjelp, og lærer seg å leve “normale” liv.