Misjonsarbeid 2017-08-29T19:49:37+00:00

Christian Brack og Anne Sollid Brack

Anne Sollid Brack og Christian Brack

Anne er vegårsheiing og har vært tilknyttet Ungdom i Oppdrag (UIO) i mange år. I Rwanda er de sammen med andre om å bytte opp prosjekter som hjelper innbyggerne sosialt og praktisk. Et spennende nybrottsarbeid som menigheten gjennom flere år nå har støttet.

Stina Perea Valle og Eduardo Perea Valle

Stina og Eduardo Perea Valle

Stina reiste i februar 2012 som misjonær til Colombia. Hun arbeider spesielt med prosjektoppfølging for arbeidet som Misjonsforbundet er innvolvert i. Ellers er hun med i menighetsvirksomhet og annet arbeid. Stina er gift med Eduardo

Menigheten i Jingning, Kina

Guds Menighet Vegårshei har vennskapsmenighet i byen Jingning i Gansuprovinsen i Kina. Det var i denne byen Anne Skollenborg virket den siste delen av sin misjonstjeneste fra 1902 til 1938. I nyere tid møtte vi menigheten igjen ved besøk i 2004. Siden har vi vært med på finansiering av ny kirke og vi ønsker å støtte evangeliseringsarbeid i tilknytning til menigheten og distriktet rundt.

Jakobs Hus – La Vega

Jakobs Hus, eller La Vega som det heter lokalt, er et rehabiliteringsprosjekt menigheten har støttet i mange år. Til denne gården kommer unge gutter og jenter gjerne rett fra gata. På gården får de kjærlighet og hjelp, og lærer seg å leve “normale” liv.