Nettverk

Vnettverki har som mål at ingen skal oppleve å stå alene i tjenesten. Derfor er menigheten delt inn i ulike nettverk og team.

Her ser du oversikten over disse:

Menighetsledelse

 • Lederskap
 • Eldsteråd
 • Arbeidsutvalg
 • Ansatte

Barn

 • Nettverksgruppe
 • Søndagsskolen
 • Baby-sang
 • Speideren
 • Tweensfredag
 • VeBaGo
 • Livsnære grupper

Ungdom

 • Nettverksgruppe
 • GMU
 • Firestarter
 • Skjærgårds Live
 • Krik
 • NiTo

Bønn

 • Nettverksgruppe
 • Velsignelseskart
 • Bønnekrukka/gudstjeneste
 • BønneHuset
 • Bønnetelefonen
 • Faddertjeneste
 • Felles bønnemøte Høgtun

Økonomi

 • Nettverksgruppe

Grupper

 • Nettverksgruppe

Omsorg

 • Nettverksgruppe
 • Frivilligsentral

Program

 • Nettverksgruppe
 • Gudstjenesteteam
 • HusTreff
 • Felleskomité
 • Agenda1
 • NaMu
 • Bygg
 • Trosopplæring
 • Barn og unge

Praktisk

 • Nettverksgruppe
 • Pynting/dekor
 • Teknisk gruppe
 • Vaskelag
 • Brannvern
 • Kjøkken
 • Elektrisk
 • Møtevert-team (4 team)

Sang og musikk

 • Nettverksgruppe
 • Lovsangsteam (4 team)
 • Lovsangsteam ungdom
 • GladSang

Misjon

 • Nettverksgruppe
 • Kvinneforening
 • Julemesse

Media

 • Vegårsheiingen
 • Hjemmeside
 • Instagram
 • Facebook

Virksomheter

 • Espestøa
 • Haukenes