Her kommer en oppdatering på situasjonen rundt koronaviruset og hva det fører til av avlysninger. Vi skrev for to dager siden at gruppesamlinger i hjemmene vil gå som normalt. Som dere vil se i teksten under ber vi nå om at disse også avlyses.
Så står det også noe om hva vi kan gjøre hjemme, og hva vi kan gjøre og være for hverandre.

«I situasjonen vi opplever nå vil det være imot myndighetenes intensjon å arrangere noe som helst som samler mennesker, dersom det ikke er strengt nødvendig. Vi vil i tråd med de retningslinjene som er gitt av offentlige myndigheter råde våre livsnære grupper, konfirmantsamlinger, bibelgrupper, barne-, ungdoms-, og tweensgrupper uavhengig av antall om å avlyse planlagte samlinger inntil videre. Dette altså i tillegg til at alle møter og samlinger på forsamlingshuset er avlyst fram til og med torsdag 26.mars.
I den situasjon vi er i, og med de tydelige føringene myndighetene har gitt, oppleves det som viktig å gå i takt med samfunnet rundt oss.

Vi oppfordres også til å vise omsorg for hverandre og be for landet og regjeringen, for helsevesenet og for dem som er rammet av koronaviruset eller lever med frykt.

Vi fraråder derfor som sagt at dere møtes som mindre grupper, men det er mulig å tenke kreativt, som å ha gruppe på Skype, chatte med hverandre og ha telefonsamtaler med hverandre. Vi oppfordrer dere også til å be for hverandre og være med i bønn for landet og verden. Ta gjerne noen ekstra telefonsamtaler til andre utenfor gruppen også nå.
Dette er tiden for å vise omsorg og bry seg om hverandre på andre måter enn ansikt til ansikt i samme rom.»
Omsorg kan vi også vise ved å tilby oss å handle eller gjøre andre ærend for folk som bør holde seg hjemme.
Vi minner også om bønnetelefonen der dere kan be om forbønn for dere selv eller andre ved å sende en SMS på nummer 90894568.

Vi anbefaler også til å benytte tida vi er inne i at familiene samles til bønn, bibellesning og andaktsstunder. Her noen forslag til ting å be for:

Man kan tenne et lys og la det bli stille rundt seg/oss.
Be for de du tenker på og er bekymret for.
Be for helsepersonell, og for de som har makt og ansvar.
Be for de som er syke.
Be om beskyttelse for de som ennå ikke er smittet.
Be for verden, spesielt for de som har dårligere tilgang på helsetjenester enn oss.
Avslutt for eksempel med å lese Vår Far.»

Det kan også være lurt å ikke la alt handle om korona og virus i disse tider, men også prate om og be for andre ting…

Med ønske om Guds fred i tiden framover.

«Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet» (Jesusord fra Johannes evangelium 14.27)

Hilsen lederskap og ansatte.