Les Efeserne 6. 10- 20

Lytt: https://mcdn.podbean.com/mf/web/ekwk9v/Gruppeopplegg_uke_20_og_21WAV70hev.mp3

Guds rustning

10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, 15 stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. 16 Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. 17 Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, 19 også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent, 20 det som jeg er sendebud for også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal.

 

 1. Den vekker oss opp!
 2. Hvem og hva er det vi sloss mot?
 3. Ikle dere Kristus: 

Spørsmål til ettertanke:

 1.  Hva trenger vi å bli vekket opp for i vår tid? Vær konkret.
 2. Ser du på det som en kamp å skulle følge Jesus? Burde kampen vært større?
 3. Hva er den største kampen i ditt kristenliv?
 4. Hvordan holder du ut i kampen?
 5. Gå gjennom rustningen. Hva er enkelt og hva er vanskelig å ta i bruk?
  1. Sannheten som belte rundt livet. 
  2. Rettferdighetens brynje.
  1. Fredens evangelium på føttene
  1. Troens skjold. 
  2. Frelsens hjelm. 
  3. Åndens sverd.
 6. Be sammen. 

a) Be for hverandres kamper, og at troen skal bli bevart.

b) Be for de delene av rustningen man synes er utfordrende å ta i bruk.

c) Be for frimodighet for å dele evangeliet på en god måte i hverdagen.

 

 

Lykke til!