Opplegg for livsnære grupper

Ut fra talen «Disippelskap er etterfølgelse» 15.01.20223

 

 

Bibelsamtale:

Les Johannes 14,1-17 høyt to ganger, gjerne fra to ulike personer. Bruk deretter litt tid med teksten hver for dere. Etter det tar dere en runde der alle deler; hva stoppet du opp ved i teksten? Hva fanget din oppmerksomhet? Hvilke følelser kjente du på da du leste? Samtal sammen om det som kommer opp.

 

Spørsmål:

Deretter kan dere samtale med utgangspunkt i disse spørsmålene:

  • Jesus kaller seg «veien, sannheten og livet». Hvilke tanker gjør du deg om dette? Hvordan vekter du de tre opp mot hverandre.
  • Talen la vekt på Jesus som «veien». Hva tenker du om at Jesus er veien?
  • Man kan se på samme ting og ha ulike perspektiv. Hvilket perspektiv vi har former hvordan vi forholder oss til det. Eugene Peterson sitt perspektiv er at disippelskap er «lang lydighet i samme retning». Stemmer det godt med ditt perspektiv på disippelskap? Er det noe i dette du er enig/uenig i?
  • Det ble sagt i talen at «det er forskjell på å følge med på Johannes Høsflot Klæbo og å følge Johannes Høsflot Klæbo». Hva tenker du om at «det er forskjell på å følge med på Jesus og å følge Jesus»?
  • Hvordan ser disippelskap ut i ditt liv? Har du noen spesielle vaner eller bevisste valg du tar?

 

Bønn:

Ta en runde og be for og med hverandre.

Lykke til, og Guds fred.