Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 11.november – Arvid Hunemo
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no

Tema: La ditt rike komme.
Hva betyr det i dag – i 2018 – og be «komme ditt rike?
Arvid talte også mye om Guds kraft, kraften i Guds rike, som ikke finnes andre steder.
Og han sa noe om hvordan vi kan begrense Guds rike i å utbre seg.

 

Matteus 6.10
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

 

Spørsmål/stikkord som utgangspunkt for samtale:
✓ Denne kvelden ønsker jeg at dere først og fremst deler med hverandre på hvilken måte dere lengter etter at Guds rike skal bryte fram i dag, på Vegårshei. Hvordan vil det se ut? Hva vil skje? Hva vil konsekvensene blir for enkeltmennesker og for bygda?
✓ Husk «Be for 1». Del med hverandre og utfordre hverandre på hvordan det går. Be gjerne sammen.

 

Gud velsigne dere og samtalen i gruppene!