Samtaleopplegg livsnære grupper uke 36 2018

Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 19.august – Svein Flaten
Talen ligger dessverre ikke på heimesida denne gangen.

Tema: O store Gud.
Temaet denne høsten er «bygge Guds rike». Talen fra denne søndagen handler om han som riket tilhører – Gud. Hva slags Gud – eller rettere sagt – bilde av Gud – har du? Klarer vi å tro at Gud har kontroll? At Gud er god?

Salme 8
2 Herre, vår herre,
hvor herlig ditt navn er over hele jorden,
du som har bredt ut din prakt over himmelen!
3 Fra småbarns og spedbarns munn
har du reist et vern mot dem som står deg imot,
for å gjøre ende på fienden og hevneren.
4 Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre,
månen og stjernene som du har satt der,
5 hva er da et menneske – at du husker på det,
et menneskebarn – at du tar deg av det?
6 Du satte ham lite lavere enn Gud
og kronet ham med herlighet og ære.
7 Du gjorde ham til herre over dine henders verk,
alt la du under hans føtter:
8 småfe og storfe i samlet flokk,
de ville dyrene på marken,
9 fuglene under himmelen og fisken i havet,
alt som ferdes på havets stier.
10 Herre, vår herre,
hvor herlig ditt navn er over hele jorden!

Her er noen spørsmål/stikkord som utgangspunkt for samtale:
✓ Hva legger du mest merke til/synes du er fint når du leser salme 8.
✓ Har du opplevd ting i det siste der du har tvilt på at Gud har kontroll?
✓ …opplevd ting der du har tvilt på at Gud er god?
✓Hvorfor tror dere det er så vanskelig å forstå Gud iblant?
✓Bygge Guds rike er tema for høsten. Guds rike er det temaet Jesus prata mest om. Han lærte oss også å be til Gud: «komme ditt rike». Prat sammen om hva dere forbinder med Guds rike. Kom gjerne med tilbakemelding til pastorene på ting dere ønsker skal tales om/svares på når det gjelder Guds rike.
✓Vi minner igjen om «Be for 1». Del med hverandre og utfordre hverandre om hvordan det går. Be gjerne sammen.

Gud velsigne dere og samtalen i gruppene!

2018-08-29T12:44:08+02:00