Samtaleopplegg livsnære grupper uke 38 2018

Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 9.september – Svein Flaten
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no

Tema: Kviledagen.
Fortellinga fra Markus evangelium handlet ikke spesielt om kviledagen, men den viser oss hvordan Jesus var klar over behovet for å stoppe opp mitt i en hektisk hverdag og tjeneste. Sjøl om både behovene og mulighetene var store. Disse pusterommene, som han brukte på å være med Gud gjorde at han visste hvem han var, hvem han var født til å være, og hva han var kommet for å gjøre.
Talen handler om en fantastisk mulighet Gud har gitt oss til å gjøre nettopp det; stoppe opp, kvile og søke Gud. Gud har gitt oss en heil dag hver eneste veke; kviledagen. Spørsmålet er hvordan vi benytter oss av denne gava.

 

Markus 1.33-38
33 Hele byen var samlet utenfor døren. 34 Han helbredet mange som led av forskjellige sykdommer, og drev ut mange onde ånder. Men han tillot ikke de onde åndene å si noe, for de visste hvem han var.
35 Tidlig neste morgen, mens det ennå var mørkt, sto Jesus opp, gikk ut og dro til et øde sted og ba der. 36 Men Simon og de andre skyndte seg etter ham, 37 og da de fant ham, sa de: «Alle leter etter deg!» 38 Men han sa til dem: «La oss gå videre til småbyene her omkring, så jeg kan forkynne der også. Det er derfor jeg er kommet.»

 

Her er noen spørsmål/stikkord som utgangspunkt for samtale:
✓ Hva legger du mest merke til/synes du er fint/rart når du leser Markus 1.33-36?
✓ Ta en runde der dere beskriver forholdet deres til søndagen/kviledagen.
✓ Er det noen ting du tenker du vil kvile fra på søndagen etter å ha hørt talen? Enten noen av forslagene du fikk, eller andre ting?
✓ Hva er i praksis forskjellen på en vanlig fridag og søndagen for deg?
✓ På hvilken måte er Gud en del av kviledagen for deg/din familie.
✓ Fikk du noen nye tanker om kviledagen av talen som du vil sette ut i livet?
✓ Vi minner igjen om «Be for 1». Del med hverandre og utfordre hverandre om hvordan det går. Be gjerne sammen.

 

Gud velsigne dere og samtalen i gruppene!

2018-09-14T09:12:57+02:00