Samtaleopplegg livsnære grupper uke 40 2018

Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 23.september – Svein Flaten
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no

Tema: Pusterom.
Det er ikke ofte jeg (Svein) framfører dikt fra talerstolen, men det gjorde jeg faktisk på denne gudstjenesten. «Ild» heter det, og handler om det å fyre bål. Men det handler like mye om livene våre.

Ild
Det som får en ild til å brenne
er rommet mellom kubbene,
et pusterom.
For mye av en god ting,
for mange kubber
stablet for tett
kan kvele flammene
nesten like sikkert
som ei bøtte med vann.
Så det å lage bål
krever oppmerksomhet
rettet mot mellomrommene
like mye som mot veden.
Når vi klarer å bygge
åpne rom
på samme måte s
om vi har lært oss
å stable vedkubber,
vil vi forstå at
det er brenselet og fraværet av
brensel
som sammen gjør ilden mulig.

Markus 6. 30-31:
Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham om alt de hadde gjort, og alt de hadde lært folket. 31 Og han sa til dem: «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!» For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise engang.

Her er noen spørsmål/stikkord som utgangspunkt for samtale:
✓ Var det noe som talte spesielt til deg i diktet, eller i bibelteksten?
✓ Snakk om hvilke «gode kubber» dere har i livene deres? Er det passe med kubber, eller for mange eller for få?
✓ Hvis du trenger flere mellomrom i livet ditt; hva kan du gjøre for å få det til?
✓ Har Gud den plassen du tror han egentlig bør ha i pusterommene dine? Hvis ikke, hvilke endringer vil du gjøre?
✓ Åssen gå det med kviledagen? Bestemte du deg for å gjøre noen endringer der som du er i gang med, eller kanskje ikke er kommet i gang med?
✓ Husk «Be for 1». Del med hverandre og utfordre hverandre om hvordan det går. Be gjerne sammen.

Gud velsigne dere og samtalen i gruppene!

2018-09-27T13:21:25+00:00