Samtaleopplegg livsnære grupper uke 42 2018

Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 30.september – Svein Flaten
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no

Tema: Høre og gjøre.
Jakob skriver om noe vi egentlig vet veldig godt; at det ikke hjelper noe å høre en god ting hvis vi ikke faktisk gjør det vi hører. Han forklarer det med et veldig godt eksempel som dere kan lese i teksten under.
Og så skriver han om en lov som er fullkommen. Og som gir oss frihet. Man skulle tro det er en lov som er verdt å følge, men gjør vi det?

Jakobs brev 1.22-25 22
Dere må gjøre det Ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. 23 For den som hører Ordet, men ikke gjør det Ordet sier, ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. 24 Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. 25 Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning.

Her er noen spørsmål/stikkord som utgangspunkt for samtale:
✓ Hva la du mest merke til i versene fra Jakobs brev?
✓ Hvor lang tid bruker du foran speilet om morgenen? (Ikke bruk hele kvelden på dette spørsmålet)
✓ Har bibelen noen gang vist deg noe om deg selv som du trengte å forandre? Hvis det er slik, hva gjorde du?
✓ Jakob skriver om «frihetens fullkomne lov», og han tenker nok med det på at Jesus oppsummerte alle budene med at «du skal elske Gud med hele ditt hjerte….og du skal elske din neste som deg selv». Har dere erfaringer å dele om at denne loven faktisk er fullkommen?
✓ Husk «Be for 1». Del med hverandre og utfordre hverandre om hvordan det går. Be gjerne sammen.

Gud velsigne dere og samtalen i gruppene!

2018-10-12T10:55:11+00:00