Samtaleopplegg livsnære grupper uke 44 2018

Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 21.oktober – Svein Flaten
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no

Tema: Et møte med Jesus.
Vi leser om hvordan det skjedde da Peter møter Jesus for første gang. I det enkle møtet mellom de to på stranda skjedde noe som forandra Peter for alltid og som ga livet hans en ny retning.

Johannes evangelium 1.40-42 40
Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. 41 Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham: «Vi har funnet Messias!» – Messias betyr «Den salvede». 42 Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa: «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas» – det er det samme som Peter.

Her er noen spørsmål/stikkord som utgangspunkt for samtale:
✓ Hva la du mest merke til fortellingen om møtet mellom Jesus og Peter?
✓ Hvordan har Jesus forandra livet ditt? Del med hverandre sjøl om det ikke er like dramatisk som det var for Peter.
✓ Jesus så noe i Peter og andre mennesker han møtte som andre ikke så. Hvordan kan vi lære oss å se andre med «Guds øyne»?
✓ Andreas førte boren sin til Jesus. Det er det vi ønsker skal skje gjennom «Be for 1». Hvordan går det med den/de du ber for? Har du fått noen anledninger til å dele trua de? Har du benyttet anledningene? Del gleder og skuffelser, og be sammen.
✓ Opplever dere at dere har behov for det, så be sammen om å få et nytt møte med Jesus.

Gud velsigne dere og samtalen i gruppene!

2018-10-30T11:16:11+00:00