Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 4.november – Svein Flaten
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no

Tema: Jesus er synderes venn.
Jesus blei beskyldt for å være «synderes venn». Det ser det ut som han levde godt med, for gang etter gang ga han folk muligheten til å anklage han det å være det. At Jesus er synderes venn bør vi være glade for. «For alle har syndet» hører vi i talen at bibelen sier. Det stemmer vel godt med erfaringa vår også. Vi ser at Jesus deler folk opp i to grupper: De (sjøl)rettferdige, og syndere. Han sier at han er kommet for den sistnevnte gruppa. Så er spørsmålet om Gud rangerer synd? Og om vi gjør det?

Et par av bibelversene som blir sitert i talen:
Matteus 11.18-19
For Johannes kom; han verken spiste eller drakk, og folk sier: «Han har en ond ånd i seg» Menneskesønnen kom; han spiser og drikker, og de sier: ‘Se, for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere!’

Lukas 19.10
For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.

Romerne 3.22-23
Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet.

Her er noen spørsmål/stikkord som utgangspunkt for samtale:

✓ Jesus snakka stadig om synd og syndere. I dag prøver vi ofte å unngå det. Hvorfor?
✓ Hvordan ville du reagert på å bli kalt «synderes venn?
✓ Stemmer det som blir påstått i talen; at vi har en tendens til å rangere synd? Og at vi som regel kommer temmelig hederlig ut av rangeringa vi gjør?
✓ Hva hindrer oss i å være mer frimodige når det gjelder å fortelle om Jesus?
✓ Hva betyr det for oss som menighet, livsnær gruppe og enkeltpersoner at Jesus er kommet «for å lete etter de bortkomne og berge dem»? ✓ Husk «Be for 1». Del med hverandre og utfordre hverandre på hvordan det går. Be gjerne sammen.

Gud velsigne dere og samtalen i gruppene!