Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 2.desember – Svein Flaten
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no

Tema: Guds rike er nær.
Snart feirer vi jul, i glede og takknemlighet over at Jesus blei født. Han sier at i og med hans komme er «Guds rike kommet nær». Han brukte den meste av tida si på å forklare hva det betydde, og på å vise hva det betyr i praksis.
Talen har tre punkter: som kristne lever vi livene våre i:
takknemlighet
enkelhet, der vi søker Guds rike først.
forventning

Markus 1.15
«Tida er inne, Guds rike er kommet nær! Vend om å tro på evangeliet».

Lukas 4.18-19
18 Herrens Ånd er over meg,
for han har salvet meg
til å forkynne et godt budskap for fattige.
Han har sendt meg for å rope ut
at fanger skal få frihet
og blinde få synet igjen,
for å sette undertrykte fri
19 og rope ut et nådens år fra Herren.

Her er noen spørsmål/stikkord som utgangspunkt for samtale:
✓ Les Lukas 4.18-19 sammen. Dette kalles ofte for Jesu «programtale» der han forklarer hva han er kommet til verden for å gjøre. Hvilke  tanker får du av å lese det Jesu sier her.
✓ Hva kan det bety for deg i det å følge Jesus at han sier at sjøl har han «ikke noe han kan hvile hodet på»?
✓ Hva betyr det i praksis å «søke Guds rike først»?
✓ Del ærlig med hverandre hvilke forventninger dere har for julehøytida.
✓ Og del med hverandre forventningene dere har til hva Jesus vil gjøre iblant oss i året som kommer.
✓ Husk «Be for 1». Del med hverandre og utfordre hverandre på hvordan det går. Be gjerne sammen.

 

Gud velsigne dere og samtalen i gruppene!